Meniu
Cosul dvs

Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off

Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Cele Mai Vandute Indisponibil
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
Gps tracker auto tip releu GPS Tracker Auto LK720 cu functie on/off
350 Lei
Ex Tax: 350 Lei
  • Stock: Indisponibil
  • Model: Gps auto tip releu
  • Greutate: 1.00kg
Prezentare generală:
Acest produs LK720 este cel mai recent design ascuns GPS Tracker Auto cu releu, conceput special pentru vehicule, cum ar fi mașina, motocicleta, motocicleta și camionul! Are tensiune de funcționare largă de 10-40V DC, compatibilă cu majoritatea vehiculelor de pe piață
 
În plus, adoptă cea mai avansată tehnologie de poziționare GPS și LBS Triple, poate localiza foarte rapid și vă poate trimite informații despre poziția foarte exactă. În modul de localizare GPS, precizia poate fi mai mică de 5 metri
 
Mai mult, poate fi conectat direct cu bateria vehiculului, poate obține energie continuă fără acțiune de reîncărcare! Suporta GSM Quad Band Frequency (850/900/1800 / 1900Mhz), poate funcționa perfect în întreaga lume!
 
În cele din urmă, software-ul de urmărire pentru acest dispozitiv este gratuit pentru utilizarea LIFETIME, nu trebuie să plătiți nicio taxă lunară sau anuală pentru serviciul de urmărire!
Aplicații: Folosit pe scară largă pentru urmărirea vehiculelor și a altor obiecte mobile.

Functii principale:
1. Design ascuns și instalare ușoară: designul perspectivei releului face ca dispozitivul să fie foarte convenabil pentru ascundere și instalare
2. Tensiune largă de funcționare 10-40V CC, compatibilă cu vehiculele de pe piață
3. Opriți de la distanță, reluați combustibilul: odată ce vehiculul a fost furat sau întâmpinați orice urgență, veți putea opri combustibilul de la distanță prin SMS sau APP pentru a opri vehiculul, desigur puteți relua combustibilul de la distanță.
4. Moduri de poziționare dublă GPS + LBS: Dacă semnalul GPS este bun, dispozitivul se va localiza prin satelit gps, dacă nu, dispozitivul se va localiza prin intermediul LBS! În modul de localizare GPS, precizia este de 5-10 metri, în modul de localizare LBS, precizia este de 100-1000 metri!
5. Urmărirea în timp real: Puteți urmări în timp real dispozitivul pe Google Maps prin telefonul mobil, tableta și computerul, iar intervalul minim de încărcare a datelor este de 10 secunde
6. Redarea istoricului traseului: APP-ul și serverul web pot înregistra datele de încărcare ale dispozitivului până la 6 luni, puteți reda traseul istoric în orice moment.
 7. Mod de economisire a energiei: dispozitivul va intra în modul standby automat atunci când nu există vibrații timp de 3 minute, va trece în modul de lucru atunci când detectează din nou vibrațiile
8. Alarmă cu viteză excesivă: Această alarmă funcționează numai în modul de poziționare continuă. Când viteza unității depășește viteza prestabilită, va trimite mesaj de alarmă de viteză! la numărul de administrator la fiecare 5 minute.
 9. Alarma de agitare: După ce ați efectuat setarea alarmei de agitare, mențineți trackerul staționat timp de 5 minute, apoi această funcție va începe să funcționeze. Va trimite alarmă senzor SMS! la numărul de administrator atunci când unitatea este șocată.
10. Alarmă de mișcare: Când unitățile rămân nemișcate într-un loc timp de 10 minute, utilizatorul poate configura alarma de mișcare prin această comandă mișcare + pasord, apoi în cazul în care dispozitivul s-a mutat 500m, va trimite alarma SMS Move Alarm + Latitudine și longitudine la numărul autorizat.
11. Fence virtual: Setați un gard virtual pentru ca trackerul să-și restricționeze mișcările într-un district. Unitatea va trimite informații de alarmă către APP și serverul web atunci când iese sau intră în acest district.
 12. Modul de repaus:
 Modul Sleep by Time: După ce a făcut această setare, tracker-ul va funcționa doar 5 minute după ce s-a trezit, iar înapoi în modul Sleep, GPS se va opri și GSM va funcționa în modul de consum redus. SMS, apel va putea trezi trackerul.
 Sleep by modul senzor de șoc: După ce a făcut această setare, dacă nu există șoc timp de 5 minute, tracker-ul va funcționa în modul "sleep by shock", GPS-ul se va opri, GSM va funcționa în consum redus. Vibrațiile, SMS-urile, apelurile vor putea trezi trackerul.
13. Alarmă linie de tăiere ilegală: în modul braț, dacă cineva taie firele dispozitivului, veți putea primi informații de alarmă de pe dispozitiv

Specificații:
Dimensiune: 31 (L) x 31 (L) x 57 (H) mm
Greutate: 29,3 g
Rețea: 2G GSM / GPRS
Bandă: 2G GSM: 850/900/1800 / 1900Mhz
Sensibilitate GPS: -159dBm
Precizie GPS: 5m
Precizie LBS: 100-2000m
GPS Ora de pornire: Stare rece 45s, Stare cald 35s, Stare cald 1s
Tensiune de lucru: 10-40V DC
Baterie de rezervă: Baterie Li-ion polimerică 3.7V 80mAh încărcată
Temperatura de păstrare: de la -40 ° C la + 85 ° C
Temperatura de funcționare: de la -20 ° C la + 65 ° C
Umiditate: 5% - 95% fără condensare
Funcții speciale: alarmă ilegală a liniilor de tăiere, combustibil tăiat la distanță, alarmă vibrantă

Overview:
This product LK720 is the latest hidden design Relay Car GPS Tracker which is designed specially for vehicle, such as car, motorcycle, motorbike and truck! It has wide operating voltage 10-40V DC, compatible with most vehicles on the market
 
Besides, it adopts the most advanced technology of GPS and LBS Triple positioning, can locate very fast and send you very accurate position information. Under GPS locating mode, the accuracy can be less than 5 meters
 
What's more, it can be connected directly with the battery of the vehicle, can get continuous power without recharging action! It supports GSM Quad Band Frequency(850/900/1800/1900Mhz), can work perfectly around the worldwide!
 
At the last, the tracking software for this device is free for using LIFETIME, you needn't pay any monthly or yearly fee for the tracking service!
Applications: Used widely for vehicle and other moving objects tracking. 
 
Main Functions: 
1. Hidden Design and Easy Installation: relay outlook design makes the device very convenient for hide and install
2. Wide Operating Voltage 10-40V DC, compatible with vehicles on the market
3. Remotely Cut Off , Resume Fuel: Once your vehicle was stolen or meet any emergency, you will can remotely cut off the fuel via SMS command or APP to stop the vehicle, of course you also can resume the fuel remotely.
4. GPS+LBS Double Positioning Ways: If the gps signal is good, the device will locate via gps satellite, if not, the device will locate via LBS! Under GPS locating mode, the accuracy is 5-10 meters, under LBS locating mode, the accuracy is 100-1000 meters!
5. Realtime Tracking: You will can realtime track the device on google maps via mobilephone, tablet and computer, and the minumum data upload interval is 10 seconds
6. History Route Playback: The APP and web server can record the upload data of the device up to 6 months, you will can playback the history route at any time  
 7. Power Saving Mode: The device will go into standby mode automatically when there isn't vibration for 3 minutes , it will go into working mode when it detect vibration again
8. Overspeed Alarm: This alarm works only under continuous positioning mode.When the unit speed is exceed the speed you presetted, it will send message  speed alarm! to the admin number every 5 minutes.
 9. Shake Alarm: After you did the shake alarm setting,please keep the tracker being stationary for 5 minutes, then this function will start working. It will send SMS sensor alarm! to the admin number when the unit get shocked.
10. Movement Alarm: When the units stays immobile in a place for 10 minutes, the user can set up the movement alarm by this command  move+passord, then in case the device moved 500m it will send alarm SMS  Move Alarm+Latitude and longitude to the authorized number.
11. Virtual Fence:  Set up a virtual fence for the tracker to restrict its movements within a district. The unit will send alarm information to APP and web server when it goes out of or get in this district.  
 12. Sleep Mode:
 Sleep by time mode: After did this setting, tracker will only work for 5 minutes after being waked up, and back to sleep mode, GPS will shut off and GSM will works in low consumption mode. SMS, call will can wake up the tracker.
 Sleep by shock sensor mode: After did this setting, if no shock for 5 minutes, the tracker will work under "sleep by shock" mode, GPS will shut off, GSM will works in low consumption. Vibration, SMS, call will can wake up the tracker.
13. Illegal Cutting Line Alarm: Under arm mode, if someone cut the wires of the device, you will can get alarm information from the device
 
Specifications:
Dimension: 31(L) x 31(W) x 57(H)mm
Weight:29.3g
Network:2G GSM/GPRS
Band: 2G GSM: 850/900/1800/1900Mhz
GPS Sensitivity: -159dBm
GPS Accuracy: 5m
LBS Accuracy: 100-2000m
GPS Start time:Cold status   45s, Warm status  35s, Hot status    1s
Working Voltage: 10-40V DC
Backup Battery: Chargeable 3.7V 80mAh Polymer Li-ion Battery
Storage Temperature: -40°C to +85°C
Operation Temperature: -20°C to +65°C
Humidity: 5%--95% non-condensing
Special Functions: illegal cut line alarm, Remote Cut Off Fuel, Vibrate Alarm

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good